Saturday, 10 June, 2017

Shayari collection

આંખના ને આભના,
બંને અલગ વરસાદ છે.
કોણ,
ક્યારે,
કેટલું વરસ્યું,
હવે ક્યાં યાદ છે.

📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖

તારી જોડે વાતો કરતા ખબર નઈ ક્યારે પ્રેમ થઈ ગયો

પાણી થી ભરપૂર દરીયો વરસાદ માટે તરસતો થઈ ગયો. .... ... ?

📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄

લોકો કહે છે કે વાદળો વરસાદ કરે છે,
પણ કોરો સમય ભીના સમયને સાદ કરે છે..

📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝

જીવન નો સંગમ તો જુઓ

એક વીતી ગયેલા સમયને નિહાળે છે.
અને
એક આવનારા સમયને નિહાળે છે.

🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓

તારુ  અને મારુ મળવું ..જાણે ...
ધરા નું તરસવુ ...અને ...💞
આભ નું વરસવુ .💦💞

No comments:

Post a Comment

Love is...
© LOVE SMS - Template by Blogger Sablonlari - Font by Fontspace